PannonSwap

Használati feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Ezen Feltételek elfogadásával és szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik, hogy jogilag kötelező érvényűek ezek a Feltételek és az összes hivatkozással beépített feltétel is. Ha nem ért egyet ezen Feltételekkel azonnal fel kell hagynia szolgáltatásaink használatával.

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1. Ezen Feltételek szabályozzák a https://www.pannonswap.hu weboldal (a továbbiakban – Weboldal) használatával kapcsolatos jogviszonyokat.

1.2. A következő terminológia vonatkozik ezen Feltételekre:

A „Felhasználó”, „Ön” és „Ön” kifejezés arra vonatkozik, hogy Ön, a Weboldalhoz hozzáférő természetes személy (magánszemély), aki a Weboldalon keresztül használja szolgáltatásainkat, és elfogadja ezen Feltételeket.
A „PannonSwap”, „Magunk”, „Mi” és „Mi” a belize-i törvények szerint megfelelően szervezett PannonSwap INTERNATIONAL LTD.
A „Fél” vagy Önre, vagy ránk vonatkozik. A kétségek elkerülése végett a jelen Feltételek értelmében a szerződő felek Ön és a PannonSwap.
A „digitális eszköz”, „kriptovaluta” a blokklánc alapú szoftveres főkönyvi adatbejegyzésekre utal.

1.3. Ezek a feltételek nyíltak és nyilvánosak. A Feltételek jelenlegi hatályos változata itt található.

1.4. A jelen Feltételekben eltérő rendelkezés hiányában az egyes számot importáló szavak magukban foglalják a többes számot és fordítva, a nemet importáló szavak pedig az összes nemet.

 

2. Szolgáltatások használata

 

2.1. A Weboldal használata a jelen Feltételek, az összes vonatkozó törvény és szabályozás magára vállalásának elfogadását és megerősítését jelenti, és Ön elfogadja, hogy Ön felelős a vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartásáért.

2.2. Egyszerű és kényelmes módot biztosítunk a kriptovaluták kereskedésére a Weboldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalon keresztül csak a kriptovalutával kereskedhet. Önnek nincs lehetősége törvényes fizetőeszközzel (USD, EUR stb.) kereskedni a Weboldal és szolgáltatásaink használatával.

2.3. A Weboldal „non-custodial” szolgáltatásokat nyújt, ami azt jelenti, hogy az Ön kripto eszközeit NEM tároljuk betéteken és egyenlegeken.

2.4. Ezen Feltételek elfogadásával és a Weboldal használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

Ön legalább 18 éves, és az alkalmazandó jog értelmében teljes jogú szerződéskötésre alkalmas;
Ön kizárólag olyan jogszerűen megszerzett pénzeszközökkel kereskedik a Weboldalon, amelyek jogosan az Öné;
Önt korábban nem függesztették fel vagy távolították el a Weboldal és szolgáltatásaink használatából;
Ön nem segít elő, nem hajt végre, nem vállal semmilyen jogellenes tevékenységet, nem segít elő semmilyen jogellenes tevékenységet;
Ön tiszteletben tartja ezeket a Feltételeket és az összes vonatkozó törvényt, és betartja azokat;
Ön a Weboldalt és szolgáltatásainkat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra használja, és nem képvisel harmadik felet;
Megérti, hogy a kriptovaluta kereskedésében való részvétel kockázatos lehet;
Nem vezet félre más Felhasználókat és harmadik feleket a Weboldal használata során;
Nem tesz semmilyen olyan intézkedést, amely kizárólag a PannonSwapnak vagy más harmadik félnek kárt okoz;
Ön beleegyezik és beleegyezik abba, hogy a PannonSwap Weboldal és szolgáltatásaink használatával kapcsolatban közzétett összes közlést, megállapodást, dokumentumot, nyugtát és értesítést elektronikus úton megkapja;
Megérti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások késedelme lehetséges;
Nem használhat proxyt és VPN-t vagy más szoftvert IP-címének elrejtésére.

2.5. A Weboldal a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhető. A PannonSwap azonban fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés és kártérítés nélkül ideiglenesen felfüggessze a Weboldalt vagy a Weboldalhoz való hozzáférést munkák elvégzése érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan: frissítéseket, karbantartási műveleteket és a szerverek módosításait stb.

2.6. A Weboldal sértetlenségének védelme érdekében a PannonSwap fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor letiltja ezen Feltételeket megszegő felhasználókat.

 

3. AML/KYC eljárás

 

3.1. A felhasználóknak nem kell fiókot létrehozniuk: nem kell regisztrálnia vagy bejelentkeznie a Weboldal használatához.
A PannonSwap azonban automatizált kockázatkezelési rendszert használ a felhasználók által végrehajtott összes tranzakció ellenőrzésére.

3.2. Ezen Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy ha szükséges, átmegy az AML/KYC eljáráson, amely alkalmazható Önre, vagy kérhető a PannonSwap által bármikor.

3.3. Az AML/KYC eljárás során a PannonSwap fenntartja a jogot, hogy további információkat és dokumentumokat kérjen, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön személyazonosító okmányának beolvasását és a pénz eredetére vonatkozó további információkat.

3.4. Korlátozott esetekben (például az Ön személyazonosságának ellenőrzése az AML/KYC eljárás lefolytatása érdekében) fenntartjuk a jogot, hogy a cseretranzakciót a vizsgálat és az AML/KYC eljárás befejezéséhez szükséges időtartamra leállítsuk.

3.5. Ha Ön megtagadja az AML/KYC eljárást, vagy nem adja át a PannonSwapnak a kért dokumentumokat és információkat, a PannonSwapnak jogában áll megtagadni az Ön (jelenlegi és jövőbeni) tranzakciói végrehajtását.

3.6. Ezen Feltételek elfogadásával Ön beleegyezik és szavatolja, hogy valós, pontos, aktuális és teljes információkat közöl magáról, és teljes felelősséget vállal ezek pontosságáért, teljességéért és valódiságáért.

 

4. Személyes adatok

 

4.1. Ezen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten engedélyezi a PannonSwapnak, hogy feldolgozza személyes adatait, illetve exportálja személyes adatait az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti joghatóságon kívülre.

4.2. További információért olvassa el a PannonSwap hivatalos adatvédelmi szabályzatát.

 

5. Árak, árfolyamok és visszaigazolások

 

5.1. A kriptovaluta és a digitális eszközök kísérleti jellegűek és rendkívül kockázatosak.

5.2. A PannonSwap konverziós szolgáltatása igyekszik pontos ár- és árfolyaminformációt nyújtani, de ezek az információk rendkívül ingadozóak, és gyorsan változhatnak anélkül, hogy a Felhasználók feltétlenül tudatában vannak ezeknek a változásoknak.

5.3. Normál rendelések esetén az átváltási árfolyamot a fizetés elfogadásakor számítjuk ki.

5.4. A PannonSwap rendszerhasználati díja a Felhasználó kereskedési tranzakcióinak végösszegébe beleszámít. Önnek nem kell külön díjat fizetnie közvetlenül a PannonSwap felé, kivéve, ha ezen Feltételek másként rendelkeznek.

5.5. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (support@pannonswap.hu) az árfolyamokkal és árakkal kapcsolatos további információkért.

5.6. Adók. Az Ön felelőssége annak meghatározása, hogy a Weboldalon és szolgáltatásainkon keresztül végrehajtott kereskedésre milyen adók vonatkoznak, ha vannak ilyenek, és az Ön felelőssége a megfelelő adó bejelentése és átutalása az illetékes adóhatóságnak. Ön beleegyezik abba, hogy a PannonSwap nem felelős annak megállapításáért, hogy az Ön tranzakcióira vonatkoznak-e adók, illetve a tranzakciókból származó adók beszedéséért, bejelentéséért, levonásáért vagy befizetéséért.

 

6. Visszaküldési és visszatérítési szabályzat

 

6.1. A kriptovaluták és a digitális eszközök természetüknél fogva általában visszafordíthatatlanok, árfolyamuk pedig erősen ingadozó. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal használatából eredő kockázatokért, beleértve, de nem kizárólagosan az árfolyamkockázatot és a piaci kockázatot. A PannonSwapon történő váltás után minden adásvétel és tranzakció végleges, és az összeg vissza nem térítendő.

6.2. Ha a tranzakció felhasználói oldalán hiba történik a cserével vagy azinterfészével, a „Megrendelés állapota” oldalon megjelenik, hogy sikertelen csere esetén kap e a felhasználó visszatéritést.

6.3. A Felhasználó által letétbe helyezett kripto eszközök visszatérítésére kerülhet sor, ha a „Megrendelés állapota” oldalon:

a „sikertelen” üzenet megjelenítésével jelzi a csere sikertelenségét; vagy,
azt jelzi, hogy a csere elakadt a „Fizetésre vár” vagy „Csere készen áll” szakaszban.

6.4. A kimenő Digitális Eszköz akkor kerül elküldésre a Felhasználónak, ha a „Megrendelés állapota” oldal sikeres cserét jelez az „Elküldve a pénztárcájába” vagy a „Befejezve” felirattal.

6.5. A PannonSwap a felhasználóktól érkező kéréseket eseti alapon kezeli. A PannonSwap visszatérítéssel vagy cserével kapcsolatos minden döntése végleges.

6.6. Pozitív döntés esetén a Digitális Eszköz vagy a tranzakcióhoz használt kezdeti címre, vagy a megadott visszatérítési címre kerül elküldésre.

6.6.1 Ha a felhasználó nem adja meg a visszatérítési címet, a Digitális Eszköz csak a kezdeti tranzakciós címre lesz visszaküldve.

6.6.3 Abban az esetben, ha a felhasználók a kezdeti címtől és a megadott visszatérítési címtől eltérő címre szeretnék megkapni a visszatéritést, kérvényt kell benyújtaniuk. Forduljon a PannonSwap ügyfélszolgálatához (support@pannonswap.hu), és végezze el az ellenőrzési eljárást.

6.7. Kérjük, vegye figyelembe:

A rendszerünkbe nem kapcsolódó pénztárcákba elhelyezett, nem támogatott digitális eszközöket nem lehet kivonni vagy visszaküldeni. A PannonSwap fenntartja magának a jogot, hogy ezt eseti alapon kezelje. A PannonSwap minden olyan döntése, amely az ilyen Digitális Eszközök letétbe helyezésével kapcsolatos, amikor már nem támogatott, végleges.
A Weboldalon meghatározott minimális limit alatti tranzakciók nem hajthatók végre.
Amikor a felhasználó megad egy célcímet, ez az egyetlen cím, amelyre a kimeneti pénzeszközök küldhetők. A PannonSwap bármely visszatérítéssel kapcsolatos döntése ebben az esetben végleges.
A PannonSwap tranzakcióazonosítónként (TXID) csak egy (1) befizetést fogad el. Ha az összeget egynél több (1+) befizetéssel TXID-ben helyezték el, fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a visszatérítéshez.
FIGYELMEZTETÉS: Vannak olyan hamis weboldalak, amelyek a PannonSwap webhelyének adják ki magukat (más néven „adathalász csalások”). Helytelenül írt URL-t használnak, amely úgy néz ki, mint „pannonswap.hu”, hogy rávegyék a felhasználókat, hogy pénzt küldjenek nekik. NE HASZNÁLJ SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST, AMELY NEM PONTOSAN A „pannonswap.hu” DOMAINEN TALÁLHATÓ.

A PannonSwap nem vállal felelősséget az ezekre a hamis adathalász oldalakra küldött kripto eszközökért. Fontos, hogy minden felhasználó ellenőrizze, hogy a megfelelő URL-t (pannonswap.hu) saját maga keresi fel, és böngészője URL-sávjában keresse meg a biztonsági tanúsítványt.

Továbbá soha ne bízzon a magukat PannonSwapnak valló személyek privát üzeneteiben, felkéréseiben vagy pénzkérelmeiben, hacsak nem igazolta, hogy ez a PannonSwap munkatársának hivatalos kérése.

Kétség esetén forduljon hozzánk közvetlenül az üzenetek ellenőrzéséhez. Legyen szorgalmas – és minden adathalász csalást jelentsen csapatunknak (support@pannonswap.hu).

6.8. Ha drámai változások következnek be a kriptovaluta piacán, a PannonSwap nem tud fix árfolyamon kriptovalutát váltani. Ebben az esetben a PannonSwap piaci árfolyamon bonyolítja le a csereügyleteket, vagy az utóbbi választása szerint visszaküldi a kriptovalutát a felhasználónak. A Felek megállapodnak abban, hogy a „kriptovaluta-piac drámai változásai” alatt értik a kriptovaluta árfolyamának bármely irányban elért 5%-os vagy magasabb változását.

6.9. Ha a kriptovaluta piacán bármilyen változás következik be, és a felhasználó úgy dönt, hogy kihasználja a Weboldal sebezhetőségéből fakadó előnyöket, a PannonSwap nem tudja teljesíteni az ilyen felhasználó csereügyleteit, és visszaküldi neki a kriptovalutát.

 

7. Kártalanítás

 

7.1. Ön beleegyezik abba, hogy a PannonSwapot kártalanítja és kártalanítja minden harmadik fél követelésével szemben, amely abból ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik:

Ezen Feltételek Ön általi megszegése;
az alkalmazandó törvények, szabályok vagy rendelkezések megsértése a Webhellyel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban,

beleértve az összes követelésből, veszteségből, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből ésmindenféle természetű perköltségből eredő felelősséget vagy költséget.

7.2. Ebben az esetben a PannonSwap írásban értesíti Önt az ilyen követelésről, keresetről vagy keresetről; lehetőséget biztosít Önnek az ilyen követelések, keresetek vagy keresetek védelmének és/vagy rendezésének ellenőrzésére; és ésszerű segítséget nyújt Önnek az ilyen védekezésben.

 

8. Felelősségi nyilatkozatok

 

8.1. A JELEN FELTÉTELEKBEN SEMMI NEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZJA A PannonSwap GARANCIÁJÁT VAGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ALÁL NEM KORLÁTOZOTT VESZTESÉGEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGÉT.

8.2. ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBOLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSUNK HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE, ÉS HOGY A WEBOLDAL VAGY SZOLGÁLTATÁSAI MINDEN VÁLLALKOZÁS NÉLKÜL NYÚJTOTTUNK „AHOGY VAN”, „AHOGY ELÉRHETŐ”.

8.3. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL a PannonSwap NEM GARANTÁLJA AZ ÖN SZÁMÁRA, HOGY: (A) A WEBOLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA MEG FOG FELELNI AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, (B) A WEBOLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ZAVARTALAN VAGY HIBÁTÓL MENTES LESZ, (C) A WEBOLDALON TALÁLHATÓ ADATOK PONTOSAK LESZNEK, VAGY (D) A WEBOLDAL VAGY A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRÉRHETŐ TARTALOM VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ALKALMAZÁSOKTÓL MENTES LESZ.

 

9. A felelősség korlátozása

 

9.1. A FENTI 8. RÉSZRE VONATKOZÓAN, ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A PannonSwap NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES KÖVETKEZMÉNYES VAGY PÉLDA KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK AZ ÖN SZÁMÁRA EREDMÉNYEZHETŐK, A KÖZVETLEN KÖTELEZETTSÉG ALAPJAI NYERESÉGBŐL ( AKÁR KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETETT FELTÁRTÁBAN), A KÖZVETLENÜL VAGY AZ ÜZLETI HÍRHÍV BÁRMELY ELVESZTÉSÉRŐL, BÁRMILYEN ELSZENVETTETT ADATVESTETÉSÉRŐL, HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉVEL, VAGY EGYÉB NEM ANYAGI VESZTESÉGÉRŐL.

9.2. A FENTI 8. SZAKASZ ALAPJÁN ELFOGADJA, HOGY A PannonSwap TELJES FELELŐSSÉGE ÖNRE VONATKOZÓ MINDEN KÖVETELÉSÉRT, AMELY A WEBHELYFELADÓ, A WEBOLDALFELADÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK EGYÉB RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜLŐ, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEKBŐL KERÜL, LEGFELJEBB 500 EUR-RA KORLÁTOZÓDIK.

9.3. A FŐBB FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALKALMAZANDÓK, AKÁR AZ ÁLLÍTOTT FELELŐSSÉG VAGY VESZTESÉGEK SZERZŐDÉSEN, Hanyagságon, károkozáson, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY BÁRMELY MÁS ALAPON.

 

11. Megengedett felhasználás

 

11.1. A Weboldal használata pénzügyi kockázattal járhat, és kizárólag kísérleti szoftverként használható.

11.2. A Weboldal elérésekor vagy használatakor Ön elfogadja, hogy nem sért meg semmilyen törvényt, szerződést, szellemi tulajdont vagy más harmadik fél jogát, és nem követ el jogsértést, és kizárólag Ön felelős a Weboldal és szolgáltatásaink használata során tanúsított magatartásáért.

 

12. Felmondás

 

12.1. Jelen Feltételek a Felhasználóra nézve a Weboldal használatának kezdetétől lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak.

12.2. A PannonSwap fenntartja magának a jogot, hogy bármely okból, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen Feltételek megsértését, előzetes értesítés és felelősség nélkül azonnali hatállyal felfüggesztse a Weboldalhoz való hozzáférését.

12.3. A PannonSwap fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés és felelősség nélkül azonnal megszüntesse vagy blokkolja a Weboldalhoz való hozzáférést bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan ezen Feltételek megsértését.

12.4. A PannonSwap intézkedését nem szükséges hogy indokolja.

12.5. Ezen Feltételek esetleges megszűnése esetén a 2–11., 14–17. szakaszok érvényben maradnak.

 

13. A Weboldal módosítása

 

13.1. A PannonSwap folyamatosan változtatja és fejleszti a Weboldalt és szolgáltatásait.

13.2. A PannonSwapnak bármikor joga van funkcionalitásokat vagy szolgáltatásokat hozzáadni vagy eltávolítani a Weboldalról, illetve új korlátokat adni vagy létrehozni a Weboldal és szolgáltatásai használatához.

 

14. Irányadó jog és választottbíróság

 

14.1. Ezen Feltételekre Belize törvényei az irányadók. Ezeket a feltételeket minden tekintetben belize-i szerződésként kell kezelni.

14.2. Mi és Ön visszavonhatatlanul és feltétel nélkül alávetjük magunkat Belize kizárólagos joghatóságának, helyszínének és fórumának, valamint minden olyan bíróságnak, amely hatáskörrel rendelkezik a fellebbezések elbírálására.

 

15. Hivatkozások harmadik felek webhelyeire

 

15.1. A Weboldal tartalmazhat hivatkozásokat, vagy hozzáférést biztosíthat harmadik feleknek azokrhoz és az ezeken az oldalakon megjelenő tartalomra, amely harmadik felek szellemi tevékenységének eredményére, és a vonatkozó törvények szerint védett. A PannonSwap nem ellenőrzi, hogy ezek az oldalak és a rajtuk megjelenő tartalom megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. A PannonSwap nem vállal felelősséget az olyan oldalakon megjelenő információkért vagy tartalomért, amelyekhez a Felhasználó a Weboldalon keresztül hozzáfér, beleértve az ilyen harmadik felek oldalain kifejtett véleményeket vagy kijelentéseket is.

15.2. A Felhasználó kijelenti, hogy mivel a Felhasználó a Weboldalon található hivatkozást a harmadik fél oldalára továbbítja, a PannonSwap és a Felhasználó közötti kapcsolat megszűnik, és a PannonSwap nem vállal felelősséget a PannonSwap weboldalain megjelenő információk pontosságáért.

 

16. Szerzői jogvédelem

 

16.1. A Weboldal használata nem biztosít Önnek semmilyen szellemi tulajdonjogot a Weboldalhoz vagy az Ön által elért tartalomhoz.

16.2. A Weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegytörvények és szerződések védik.

 

17. Módosítások

 

17.1. A PannonSwap a jelen Feltételeket bármikor, az Ön vagy harmadik felek értesítése nélkül módosíthatja. A PannonSwap fenntartja a jogot az esetleges visszamenőleges változtatásokra.

17.2. A Weboldal használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen Feltételek mindenkor aktuális változatát. A jelen Feltételek módosításait vagy módosításait követően a Weboldal használatának folytatása azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja az ilyen változtatásokat vagy módosításokat, ezért a Felhasználó köteles rendszeresen figyelemmel kísérni ezen Feltételek változásait.

 

18. Hozzárendelés

 

18.1. A PannonSwap ezen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit a Felhasználó további hozzájárulása nélkül harmadik félre ruházhatja át.

18.2. A Felhasználó ezen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit csak a PannonSwap előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni.

 

19. Teljes megállapodás

 

19.1 Ezen Feltételek alkotják a Felek közötti teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást vagy megállapodást beleértve az ezen Feltételekben szereplő ügyletekkel kapcsolatban.

 

20. Lemondás és érvényesség

 

20.1. Ha ezen Feltételek bármely rendelkezése illegális, érvénytelen vagy végrehajthatatlan bármely vonatkozásban, az ilyen rendelkezést ezen Feltételektől elszakadtnak kell tekinteni, és olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll a hiányos rendelkezéshez.

20.2. Ezen Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben érvényben marad.

 

21. Költségek

 

21.1. Időnként előfordulhat, hogy a PannonSwapnak időt kell szánnia a Felhasználók által elénk állított problémák kezelésére. Ha a Felhasználó bármely problémáját nem a mi hanyagságunk vagy felügyeletünk okozza, fenntartjuk a jogot a Felhasználó problémájának megoldására fordított költségek megtérítésére.

21.2. Ezen Feltételek eltérő rendelkezése hiányában mindegyik Fél saját maga viseli ezen Feltételek megtárgyalásával, elkészítésével és teljesítésével kapcsolatos költségeit.

 

22. Vegyes

 

22.1. Ezen Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Felek között vegyesvállalat, ügynöki kapcsolat vagy jogi partnerség jön létre.

22.2. A PannonSwapnak jogában áll harmadik személyeket bevonni kötelezettségei teljesítéséhez.